АДАПТАЦИЯ ЧРЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Презентационен уебсайт

Презентационен уебсайт Населението в Европа остарява все повече. През 2007, 35.2% от 495-милионното население на Европейския съюз са над петдесет годишна възраст. Зависимостта на застаряващите в Европа се очаква да се удвои от началните 25% през 2004. Това означава, че през 2050 на всеки двама работещи ще се пада един безработен. С тези демографски промени, няма съмнение, че стандарта на живот трябва да бъде поддържан и развит за бъдещите поколения. Много от европейците в днешно време свързват пенсионирането с бедност, като шансът за това се е увеличил.


-------------------------------------------------------------------------------
This Project is funded by the European Union. The content of this website is the sole responsibility of the Authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Образование и обучение

Предприятията са изправени пред нарастващите изисквания за предоставяне на услуги, които отговарят на потребностите на застаряващото население. Успехът ще зависи от това колко ефективно страните могат да използват хората в предпенсионна възраст в работата. Подкрепата на по-възрастните хора да останат продуктивни членове на обществото чрез продължаване на работа е от съществено значение за избягване на живот в нищета.