От тук можете да свалите всички създадени документи по проекта:

 

Индукционната програма служи за ръководство на обучителите, помага им при обучението на застаряващите работници.

Свалете документа тук.

 

Учебен план, дефиниращ стъпки за учещия, резултатите и показва процеса на обучение.

Планът е създаден спрямо нуждите на трудовия живот и неговото развитие, както и за индивидуалното обучение на различни хора.

Можете да го свалите тук.

 

PAWT Структурата за подпомагане на хора в предпенсионна възраст спомага на обучителите да създадат обучителни курсове за застаряващите работници.

Можете да свалите документа тук.

 

PAWT Наръчник за плануване на бизнес предлага съвети и полезна информация за застаряващите работници, които плануват свой бизнес.

Свалете наръчника тук.

 

PAWT наръчник за стартиране на бизнес. Целта на този наръчник е да помогне на хората в предпенсионна възраст да достигнат до нови и иновативни модели на работа.

Свалете наръчника тук.