Darbingo amžiaus pailginimas-pedagoginė pagalba keičiantis darbo santykiams

 

Informacija interneto svetainėje

 

 

Europa senėja. 2007 metais 35,2% iš 495.000.000 ES žmonių buvo daugiau nei penkiasdešimties metų amžiaus. Nuo pradinio 25% santykio 2004 m tikimasi maždaug dvigubo senų žmonių skaičiaus augimo Europoje. O tai reiškia, kad iki 2050 m. Europoje turėtų būti dviem darbingo amžiaus žmonėm vienas nedirbantis asmuo.
Atsižvelgiant į demografinę kaitą nėra jokių abejonių, kad mūsų socialinės apsaugos sistemoms išlaikyti šiandienos vyresnio amžiaus žmonių pragyvenimo lygį ateities kartoms bus didžiulis iššūkis. Daugeliui Europos gyventojų „išėjimo į pensiją" sąvoka prilygsta „gyvenimas skurde" terminui, kai 65 ir vyresnio amžiaus žmonių skaičius išaugs trečdaliu lyginant su dabartiniu daugelio šalių nacionaliniu.

 

Švietimas ir mokymas

 

Įmonės ir valstybės institucijos susiduria su vis didėjančiu poreikiu teikti paslaugas, kurios atitiktų įvairius senėjančios visuomenės poreikius. Sėkmė priklausys nuo to, kaip veiksmingai šalys panaudos savo senėjančią darbo jėgą. Mažinant socialinę atskirtį ir norint išvengti skurdo spąstų reikia remti vyresnio amžiaus žmones, kad jie kuo ilgiau išliktų produktyvūs darbo rinkoje.