Darbingo amžiaus pailginimas

 

Projekto apžvalga

 

Siekti tvaresnio ekonominio ir socialinio vystimosi, ES iškėlė sau tikslą padidinti pagyvenusių žmonių užimtumo lygį. Kad sulauktų sėkmės, vyriausybės, socialiniai partneriai ir organizacijos turi dirbti kartu, siekiant ugdyti pagyvenusių žmonių įgūdžius ir didinti jų galimybes įsidarbinti. Švietimas, profesinis orientavimas-konsultavimas, mokymo ir įsidarbinimo galimybės turi būti pritaikytas įvairaus amžiaus darbo jėgai.

Nauji pedagoginiai metodai yra pagrindiniai elementai, siekiant pratęsti vyresnių darbuotojų dalyvavimą darbo rinkoje. Suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų įvadinis mokymas, kad galėtų kurti ir įgyvendinti naują mokymo turinį panaudojant mokymosi platformų įvairovę, yra reikalingas, siekiant remti jų nuolatinį profesinį tobulinimąsi.

Pereinamojo laikotarpio programos, kurios sudarytų galimybę vyresnio amžiaus darbuotojams įgyti naujų įgūdžių, bei naujas įdarbinimo konceptualizavimas konkrečios veiklos ir darbo metodų srityse yra labai svarbūs ekonomikos augimui ateityje, jei norima pasiekti konkurencingumo, socialinės integracijos ir efektyvumo.

Švietimas turi spręsti šiandienos problemas ir iššūkius pasitelkdamas į pagalbą naujas partnerystes ir lanksčias mokymosi priemones, kurios yra lengvai atnaujinamos ir tobulinamos. ES valstybės yra sutarusios dėl aktyvios darbo rinkos politikos, kuria siekiama didinti užimtumo lygį tarp vyresnio amžiaus darbuotojų ir ilginti išėjimo į pensiją amžių.

 

 

 

Projekto rezultatai

 

Europos vyresnės kartos turi atlikti pagrindinį ir nuolatinį naują vaidmenį darbo rinkoje, nors ir nebedirbdamos tokiu pat modeliu, kaip anksčiau.
 

PAWT parengs:

Visapusiškas pedagogines gaires, skirtas vyresnio amžiaus asmenims kai reikia įgyti naujų įgūdžių, kurios būtų orientuotos į žmogų, geriau jam pritaikytos, lankstesnės ir suteiktų mokymosi aplinkų ir platformų įvairovę;
Įvadinę programą, skirta suaugusiųjų švietimo dėstytojams, dirbantiems su vyresnio amžiaus žmonėmis, kuri užtikrintų mokymo rezultatų sėkmę;
Naują švietimo partnerystę, kuri apims tikslinės grupės narius, darbo jėgos plėtros ekspertus ir suaugusiųjų švietimo specialistus;
Naują mokymo programos modelį, skirtą vyresnio amžiaus žmonėms mokyti;
Visose šalyse partnerėse parrengs veiksmingą verslo plėtros modelį, skirtą vyresnio amžiaus asmenims, kuris padėtų jų kaip individų arba kooperatinių grupių narių užimtumui didinti;
Konsultavimo tarnybų modelį;
Virtualią darbo vietą su maksimalia elektronine prieiga;

 

Projektas:
Trukmė: 2009/10/01 - 2011/09/30
Finansuojamas: ES Mokymosi visą gyvenimą programos
Bendras biudžetas: 400.000 €