Extending Working Life -Pedagogy Assisting Workforce Transition,
PAWT -project

plošne informacije

Prebivalstvo Evrope se počasi a zanesljivo stara. Iz podatkov leta 2007 je razvidno, da je 35,2% Evropejcev starejših od petdeset let. Posledično se je celotna Evropa, znašla pred izzivom staranja delovne sile in Slovenija nikakor ni izjema pri tem. Po podatkih EUROSTAT je leta 2009 stopnja zaposlenosti starejših (55-64 let) v Sloveniji znašala zgolj 35,6 %. V Evropski uniji je bil odstotek v tej starostni skupini veliko višji, namreč 45,1 %. Slovenija pa istočasno izstopa tudi glede starosti delavcev ob upokojitvi, saj je ta ena izmed najnižjih znotraj Evrope, in sicer v povprečju 59 let. Večina iskalcev zaposlitve po 50. letu se prej upokoji kot ponovno zaposli. Demografski premiki V EU povečujejo potrebo po aktivnem pristopu k problemu starajoče se delovne sile, saj bo le-tako evropski, kakor tudi naš, sistem vzdržal vse pritiske. Države, socialni partnerji in organizacije moramo stopiti skupaj pri iskanju rešitve. Preveč pogosto pozabljamo, da so starejše generacije vir znanja. Znanja, ki izginja z njimi, saj nimamo pravih mehanizmov in metod posredovanja le-tega mlajšim generacijam.


-------------------------------------------------------------------------------
zvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališÄ Evropske komisije.

ZOBRAžEVANJE IN USPOSABLJANJE

Podjetja in javni organi se srečujejo z vedno večjim povpraševanjem po storitvah, ki morajo zadovoljiti različne potrebe starajočega se prebivalstva. Uspeh družbe in držav na splošno bo odvisen od učinkovite vključitve starejših generacij v vitalne dele družbe in trg dela je eno izmed pomembnejših področij. Podpora starejšim, da ostanejo produktivni člani družbe, je bistvenega pomena za zmanjševanje socialne izključenosti starejših. Hkrati pa jim lahko predstavlja rešitev iz začaranega kroga revšÄine, v katerem se pogosto znajdejo po upokojitvi.