Extending working life
Podaljševanje delovne dobe

Pregled projekta

Za dosego bolj trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja, si je EU zastavila cilj povečati stopnjo zaposlenosti starejših. Za uspešno uresničevanje tega cilja morajo vlade skupaj s socialnimi partnerji oblikovati programe za razvoj spretnosti in vešÄin starejših in posledično tudi povečati njihove zaposlitvene možnosti. Izobraževanje, usmerjanje, usposabljanje in trg dela je treba prilagoditi trenutnim demografskim spremembam.

Novi pedagoški pristopi so ključni za uspešno podaljševanje delovne dobe. Potrebno je skrbeti za kontinuiran strokovni razvoj izvajalcev izobraževanj odraslih in razviti prilagojena usposabljanja zanje. Tako bodo ti prenesli nove principe dela s starejšimi kakor tudi prilagojeno vsebino v splošno pedagoško prakso.

Izobraževalni sistem mora najti odgovore na vprašanja in izzive povezana z izobraževanjem starejših delavcev, preko novih učnih partnerstev in učnih metod prilagojenim ciljni skupini. Obstaja soglasje med državami članicami EU glede sprememb na trga dela, katerih cilj je povečati stopnjo zaposlenosti starejših delavcev in podaljšati delovno dobo v skladi z demografskimi spremembami.

Programi za lažji prehod iz zaposlitve proti upokojitvi morajo omogočiti pridobivanje novih specifičnih znanj (za posamezno področje) in delovnih praks, pomembnih za gospodarstvo. Tako se lahko izboljša gospodarska rast in konkurenčnost podjetij ter socialna vključenost in učinkovitost starejših.

Rezultati projekta:

  • celovit, prožen in na posameznika usmerjen pedagoški okvir za obravnavo izobraževalnih potreb starejših oseb, ki omogoča učenje v različnih okoljih in preko različnih platform;

  • izobraževalni program za ponudnike in izvajalce usposabljanj, ki delajo s starejšimi osebami, za uspešnejše rezultate usposabljanja;

  • nova partnerstva, ki vključujejo strokovnjake za razvoj zaposlenih in izobraževanje odraslih;

  • model učnega načrta za usposabljanje starejših oseb;

  • robustni poslovno-razvojni model za starejše občane,

  • virtualna učilnica za e-izobraževanje odraslih.

Projekt PAWT

Trajanje: 1. 10. 2009 - 30. 9. 2011
Program: Program vseživljenjskega učenja

Projektni proračun: 400,000 €

 

Partnerji:

 

Koordinator:

Pielinen Karelia Development Center Ltd, Finska

Ostali partnerji:

Kadis, kadrovsko izobraževalni inženiring, d. o. o., Slovenija North Karelia University of Applied Sciences, Finska

Plungés suaugusiujų švietimo centras, Litva

Meath Commonity, Rural&Social Development Partnership Ltd, Irska

Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabila, Romunija

Studentsko Obshtestvo Za Kompyutarno Izkustvo/soki, Bolgarija

Elazig City Department of Education, Turčija