ARTIKKELIT

Ikääntyneiden työntekijöiden tilanne on pitkään ollut Suomessa tutkimuskohteena. Monet tutkimuslaitokset TTL, THL, Kuntoutussäätiö ja yliopistot ja korkeakoulut tekevät aihepiiristä laajaa ja monipuolista tutkimusta. Suomessa julkaistaan aihepiiristä paljon ja olemme tähän koonneet joitakin Internet- lähteitä. Näiden julkaisujen lisäksi tietoa löytyy kirjastoista ja tutkimuslaitosten omilta sivuilta. Myös eläkeyhtiöt ja vakuutuslaitokset julkaisevat paljon kiinnostavaa tutkimusta.
 
PAWT -artikkelit
 
 
MUUALTA POIMITTUA
 
Aiku- hanke

AIKU- opiskelun ja oppimisen karikkoja purkamassa - hankkeen (ESR) tavoitteena on loiventaa aikuisopiskelun esteitä. Projektin palvelumuotona on kehitetty hankkeen kohderyhmille: työvoimatoimiston asiakkaille, työvoimaneuvojille ja aikuiskouluttajille uudenlainen Aiku-verkkopalvelu. Näiltä sivuilta saat tietoa, välineitä ja menetelmiä aikuisten oppimista estävien vaikeuksien tunnistamiseen ja purkamiseen.
http://arffman.fi/aiku/content/view/5/30/

Aiku-hankkeen videot aikuisesta oppijana
http://arffman.fi/aiku/content/view/16/62/
 

http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/luku_1/johdanto.htm


http://www.eoppimiskeskus.fi/fi/suomen-eoppimiskeskus