PROJEKTI


Euroopan väestö vanhenee nopeasti. Vuonna 2007 35,2 % EU:n väestöstä oli yli 50 -vuotiaita. Yli 80 -vuotiaiden osuus kasvaa nykyisestä noin 4 prosentista yli 10 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Samalla huoltosuhde kasvaa nykyisestä 25:stä vuoteen 2050 mennessä 50:ksi.
Pikesin hallinnoimalla kansainvälisellä hankkeella pyritään koulutuksen keinoin hidastamaan huoltosuhteen rajua muutosta. Koulutuksen avulla parannetaan ikääntyvien työntekijöiden mahdollisuuksia jatkaa työuriaan nykyistä pidemmiksi.
Hankkeessa haetaan uudenlaista yhteistyötä aikuiskoulutuksen ammattilaisten, työnantajien, työvoimahallinnon ja työntekijöiden kesken sellaisten koulutusmenetelmien ja -ohjelmien aikaansaamiseksi, joiden avulla ikääntyvien työntekijöiden ammattitaito pysyy ajantasaisena.
Hankkeessa luodaan myös koulutusohjelma aikuiskouluttajien perehdyttämiseksi ottamaan huomioon ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet.
Eri toimijoiden yhteistyöllä tavoitellaan myös sitä, että ikääntyvien työntekijöiden koulutus on kunkin alueen työelämän tarpeen mukaista.
Hankkeessa kehitetään lisäksi erityinen ikääntyvien yrittäjyysmalli.
Hanketyötä tehdään työryhmissä, joita perustetaan jokaiseen partnerimaahan kolme. Työryhmillä haetaan toisaalta mahdollisimman laajaa asiantuntemusta koulutusohjelmien laadintaan ja toisaalta tietoa todellisista tarpeista käytännön koulutustoimijoilta ja työntekijöiltä. Näiden työryhmien muodostaminen on parhaillaan käynnissä.
Hanke on alkanut lokakuussa 2009 ja se on kaksivuotinen. Hankkeen koko budjetti on 400.000 €. Hankkeeseen saadaan rahoitustukea 75 % EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmasta.
Hankkeessa on partnereita Pikesin lisäksi Suomesta, Liettuasta, Romaniasta, Bulgariasta, Sloveniasta, Turkista ja Irlannista. Pikes on hankkeen koordinaattori.

Lisätiedot:

Veli-Matti Hurskainen
koordinaattori, kansainväliset projektit
050 303 1211
veli-matti.hurskainen@pikes.fi


Ari Tarkiainen
projektipäällikkö
050 310 9871
ari.tarkiainen@pkamk.fi